Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

M&M eindopdracht

M&M eindopdracht


Planning: 25 september 27 september 2 oktober 4 oktober
Onderwerp:
- Één beschaving (Leerlingen kiezen, leergroepbegeleiders beslissen) - geschiedenis - kleding man / vrouw / kinderen - woningen - feesten / rituelen - begrafenis
- wat zien je terug in de wereld van nu, wat we mogelijk van deze beschaving hebben?

Keynote 1 pagina (digitaal) (11 oktober) - Hoe ziet een goede infographic eruit?
Infographic presenteren (16-17-18 oktober) - Je moet je infographic kunnen toelichten.
Frans: Robin, Nova Engels: Guusje, Julion, Mitch, Thom, Symen, Senna,


Recente posts

TC 3-4 Azteken

Zoek met behulp van deze site uit wat de begrafenisrituelen van de Azteken waren:
https://tallsay.com/page/4294975582/het-hiernamaals-volgens-de-azteken


TC 3-4 Chinese keizerrijk

a) Zoek uit met deze site hoe wat de rituelen bij een Chinese begrafenis zijn. http://nl.gbtimes.com/leven/traditionele-gebruiken-bij-een-chinese-begrafenis
b) Zoek uit wat het terracotta-leger is.
c) Video opdracht:
Bekijk de video. Schrijf de belangrijkste gebruiken op die je ziet.
2.22-4.14 (Xi-an) 6.15-13.51 (begrafenis en ongetrouwd) 28.40- einde (professioneel rouwer - en terracottaleger)

https://www.youtube.com/watch?v=VPB9HtWnbcM


TC1-2 Egyptische dodenboek

Studiewijzer lezen

vrijdag 14 september: verhalen

begrippen: 
O het hoofdpersonage
O de bijfiguur
O het round character
O het flat character
O de ontwikkeling
O het thema
O de plot
O het beoordelingswoord
O de flashback
O de tijdsprong
O de vooruitwijzing
O de roman

TC 3 heeft het verhaal Zo vader van René Appel gekregen. TC 4 heeft het verhaal De leraar van R.J. Peskens gehad. Lees dit verhaal voor de volgende les. Beantwoord na het lezen de onderstaande vragen in je MNM-weekschrift.

1. Beschrijf de hoofdpersonages in het verhaal.

2. Beschrijf de bijfiguren in het verhaal.

3. Personages waar je veel over te weten komt, noemen we round characters. Personages waar je niet veel over te weten komt, noemen we flat characters. Schrijf achter de naam van elk personage of je hem of haar round of flat vindt.

4. Noem de personages die een kleine of grotere ontwikkeling doormaken in het verhaal. Beschrijf wat er met hen gebeurt.

5. Zoek uit wat een thema is en omschrijf dat.

6. Benoem het thema of de thema's v…

Studiewijzer economie

Binnen het kernconcept onderzoeken we de kernbegrippen:
- schaarste - betaalmiddelen - verzekeren
- middelen van bestaan
- werk
- industrie
Hieronder vind je de eerste studiewijzer bij ons boek 200% economie.
3 september verzamel tien nieuwsberichten van recente datum, die gaan over de bovenstaande kernbegrippen, bewaar ze als afbeelding of URL 10 september maken 1.1  17 september studiedag, wel huiswerk: maken 1.2 24 september maken 1.3 1 oktober maken 1.4 8 oktober maken herhaling en rekenen 15 oktober maken 2.1  29 oktober leren hoofdstuk 1, maken 2.2

Studiewijzer begrijpend lezen

Begrijpend lezen oefenen we in TC 34 met de website www.mnmweek.nl. Iedere week krijg je te horen met welke tekst je gaat werken. Je maakt altijd de opdracht op MNMweek. In de studiewijzer vind je per week de doelen en verdere opdrachten. Alle opdrachten maak je in je schrift. 
Programma
week 35 Voorkennis gebruiken
week 36 Hoofdgedachte en kernzin per alinea bepalen
week 37 Inleiding, kern en slot herkennen
week 38 Verbanden herkennen en benoemen + woordenschattoets
week 39 Tekstdoelen en tekstsoorten herkennen
week 40 Betekenis afleiden en woorden opzoeken
week 41 In eigen woorden samenvatten
week 42 Bedoeling van de tekst bepalen + woordenschattoets
week 44 Hoofd- en bijzaken onderscheiden
week 45 Eigen mening geven, betoog
week 46 Tekst beoordelen
week 47 Zoeken op internet en trefwoorden gebruiken + woordenschattoets
week 48 Figuurlijk taalgebruik herkennen en begrijpen
week 49 Indeling en lay-out gebruiken
week 50 Grafieken en tabellen lezen + woordenschattoets

Opdrachten
35 …