ELV

Bij elk kernconcept ontwerp je minstens een eigen project. Dat doen we met een eigen leervraag (ELV). Een vraag waar jij graag antwoord op wilt vinden en die ingewikkeld is om te beantwoorden.

1. Over mijn onderwerp
Welk onderwerp wil ik onderzoeken?
Wat spreekt mij aan bij dit onderwerp?
Wat heeft allemaal met mijn onderwerp te maken?
Welke informatie over mijn onderwerp is niet belangrijk voor mijn onderzoek?

2. Onderzoeksvraag
Wat is mijn hoofdvraag?
Welke deelvragen gebruik ik als tussenstappen?
Wat moet ik weten om antwoord te kunnen geven?
Waar vind ik mijn informatie?

3. Vaardigheden
Wat moet ik kunnen voor dit onderzoek?
Waar gebruik ik deze vaardigheden in mijn onderzoek?

4. Informatie beoordelen
Hoe weet ik dat mijn informatie betrouwbaar is?

5. Antwoord geven
Wat is het antwoord op mijn deelvragen?
Wat is het antwoord op mijn hoofdvraag?

6. Proeven doen
Overleg altijd voordat je de proef doet met de docent (school) en je ouders (thuis)
Als voor je onderzoek een proef nodig is, kun je die hier voorbereiden en de resultaten opschrijven.
Welke proef is nodig om antwoorden te vinden?
Wat heb ik nodig voor de proef?
Waar voer ik de proef uit?
Hoe voer ik de proef veilig uit?
Welk resultaat verwacht ik bij de proef? Wat was het resultaat van de proef?
Wat leer ik uit de proef?

7. Antwoorden presenteren
Hoe presenteer ik wat ik heb geleerd?
Wat heb ik nodig?
Wanneer presenteer ik?

8. Mijzelf beoordelen
Wat vind ik van mijn aanpak bij het onderzoek? (feedback)
Wat vind ik van de eindpresentatie? (feedback)
Wat zal ik een volgende keer anders doen? (feedforward)