WNT

Leren over natuur, wetenschap en techniek doe je bij de uren WNT. Iedere week staat een boeiend onderwerp op het programma. Je leert met boeken, websites, projecten en excursies.