TC3-4: SymbioseSymbiose:
organismen die van elkaar afhankelijk zijn.

BK-GT:
Geef voorbeelden van:
dier en dier
plant en dier
plant en plant.

https://www.youtube.com/watch?v=3xN7bPTz7gw
https://www.youtube.com/watch?v=Qqa0OPbdvjw

HV:
Leg uit en geef voorbeelden van:
Mutualisme
Commensalisme
Parasitisme

Maak gebruik van youtube videos:
https://www.youtube.com/watch?v=qRn62gtgntY