Doorgaan naar hoofdcontent

TC 3-4 Natuurrampen (M&M) vragen en begrippenBB - KGT - HV:
 1. Vulkaan
 2. Magma
 3. Lava
 4. Krater
 5. Vulkanische bommen
 6. Maak een tekening, plaats de begrippen Vulkaan, magma, lava, as, giftige gassen en  krater in je tekening.
 7. Aardkorst
 8. Platen (bewegende platen)
 9. Stratovulkanen
 10. Schildvulkanen
 11. Mid-oceanische ruggen

HV
 1. Waarom noemen we een natuurramp een natuurramp?
 2. Ring van vuur
 3. Zoek duidelijke afbeeldingen van de Ring van vuur en haar platen: a. oceanische plaat. b. continentale plaat c. pacifische plaat. d. Welke platen nog meer?
 4. Hoe ontstaan troggen in een oceaan? (Leg ook uit wat troggen zijn.)

Aardbevingen: ontstaan, waar komen ze voor?
gevolgen.
Schaal van Richter en aardbeving.

BB - KGT -HV:
 1. Breuken
 2. Aardbevingshaard
 3. Epicentrum
 4. Schaal van Richter
 5. Waar komen aardbevingen het vaakst voor? Bij platen die van elkaar af schuiven, of bij platen die langs elkaar schuiven?
 6. Tsunami
 7. Hoe kan brand ontstaan tijdens een aardbeving?
 8. Zoek foto's op van: Aardbevingen in NL, Aardbevingen in Japan, Tsunami, Schaal van richter.

HV
 1. Zeebeving
 2. Leg uit met behulp van een tekening hoe een Tsunami ontstaan.
 3. Wat kunnen de gevolgen van een Tsunami zijn?
Leg dit uit aan de hand van wat er op vrijdag 11 maart 2011 is gebeurd. Bekijk foto's en filmpjes hiervan.

Tropische stormen: Wat zijn dat? Ontstaan, waar komen ze voor, namen.
Aggregeren: https://www.youtube.com/watch?v=QdA7_RW26Zo

BB - KGT - HV:
 1. Tyfoon, taifoen, tropische orkaan.
 2. Aardverschuiving

Kenmerken van een tropische orkaan:
 1. Dampkring
 2. Luchtdruk
 3. Wind
 4. Waterdamp
 5. Regen
 6. Condenseren.
 7. Leg uit met behulp van een tekening wat er wordt uitgelegd in het filmpje:
Snap je - aggregeren. Aggregeren: https://www.youtube.com/watch?v=QdA7_RW26Zo
 1. Namen van tropische stormen
 2. Zoek foto's van orkanen, aardverschuiving.

HV
 1. Wat kan er gebeuren tijdens of na een orkaan, waardoor er veel slachtoffers vallen?
 2. Leg uit wat de Saffir-Simpsonschaal is en de schaal van Beaufort.
 3. Zoek een schema op met de orkaanklassen volgens de Saffir-Simpsonschaal.

Rampen voorkomen.

BB - KGT- HV
 1. Rampenplan
 2. Evacueren
 3. Wat kun je doen om een ramp te voorkomen?
 4. Wat kun je doen om de kans op schade van een vulkaanuitbarsting zo klein mogelijk te maken?
 5. Wat kun je doen om de kans op schade van een aardbeving zo klein mogelijk te maken?
 6. Wat kun je doen om de kans op schade van een tropische orkaan zo klein mogelijk te maken?

HV
 1. Seismologen
 2. Hazard management
 3. Geef voorbeelden van (a. rampenbestrijding, b. bouwtechnische maatregelen, c. rampenplannen)
 4. Hoe wordt een vulkaanuitbarsting voorspeld?
 5. Hoe wordt een aardbeving voorspeld?
 6. Hoe wordt een tsunami voorspeld?
Hoe wordt een tyfoon voorsteld?

Populaire posts van deze blog

Zintuigen, geluid en gehoor TC 1/2

27 september en 11 oktober: geluid, gehoor en gehoorbeschadiging.

De doelen van deze 2 weken zijn:

Je leert:
- wat geluid is
- hoe geluid zich verplaatst
- wat er gebeurt in je oor als er een geluid binnenkomt
- wat gehoorbeschadiging is en hoe je dit kunt voorkomen

De powerpoint is te vinden achter deze link: powerpoint
September: 

De komende weken gaan de lessen biologie over onze zintuigen.

Basisdoelen:
- Je kunt de werking van zintuigen benoemen.
- Je kunt de functie van zintuigen benoemen.
Extra doel:
- Je kunt de samenhang tussen zintuigen benoemen.

Hieronder vind je de linken naar de verschillende filmpjes over de zintuigen.

zicht

tast

geur

gehoor

smaak

Zintuigenlab woensdag 6 september.
Vandaag gaan we een aantal proefjes doen die te maken hebben met onze zintuigen. Je leert hierdoor meer over de werking van de zintuigen. Je krijgt een werkboekje om in te schrijven. Je werkt in een groepje van 4 personen.
Hieronder vind je de linken naar de proefjes.

GEVOELIG TYPE
WELKE SMAAK
SPOOKTULP

WNT: TC34: oor en huid

TC 3-4: Landschappen en grondstoffen over de wereld

Link naar de presentatie: https://1drv.ms/b/s!AvlZ9RhRa5I6vgkobcNQO65QgvH9
Beantwoord met behulp van de presentatie de vragen:
https://1drv.ms/w/s!AvlZ9RhRa5I6vgtFwqtuJ87z0SBU