M&M De Franse Revolutie begrippen

TC 3-4: Deze begrippen moet je kunnen uitleggen. 
Gebruik hiervoor je aantekeningen uit de instructie, het lesboek in de klas (witte kast) en internet.

Wetenschappelijke Revolutie
Observeren,
Experimenteren,
Redeneren.
Abolitionisme (HV)
Verlichting

Oorzaken van de Franse revolutie
Lodewijk XVI
Versailles
Marie-Antoinette
Droit Divin (Goddelijk recht) (GT en HV)
Staatsschuld
Standensamenleving
Staten-Generaal vergadering
Eerste stand
Tweede stand
Derde stand
Bourgeoisie (GT en HV)
Absolutisme (GT en HV)

De revolutie start
Wat is een revolutie?
Bastille
Democratie
Kiesrecht
Mensenrechten
Nationale Vergadering
Verklaring van de rechten van de mens en de burger (GT en HV)
Grondrechten (GT en HV)
Grondwet (GT en HV)

Terreur
Guillotine
Vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Terreur
Robespierre

Napoleon Bonaparte
Code Napoléon (GT en HV)
Gevolgen van de Franse Revolutie
Wat heeft Napoleon veranderd?
Congres van Wenen (GT en HV)
Gevolgen voor Frankrijk (GT en HV)
Gevolgen voor Nederland (GT en HV)