LAB 1: opdracht TC 3-5

Vrijdag 8 september zijn we te gast bij Play for success in het stadion van NAC. Je krijgt de opdracht om een vlog te maken over wat je daar leert. Iedereen maakt een eigen vlog van enkele minuten. Je vlog wordt alleen door de docent bekeken. We publiceren dus niets! Vraag bij Play for success wel netjes toestemming aan degenen die je filmt.

Op school hebben we besproken waaraan een goed vlog moet voldoen. Een vlog is aantrekkelijk door:
O helder beeld
O goed licht
O duidelijk spreken, je mag jezelf af en toe verbeteren
O enthousiasme
O goed stemgebruik, belangrijke zaken benadrukken, niet monotoon spreken
O oogcontact, goed in de camera kijken
O concrete inhoud die to the point is, je verhaal heeft een conclusie
O goede omgeving zonder geluidshinder en afleiding door mensen om je heen

Criteria vlog:
O  ik voer zelf het woord en spreek duidelijk
O  ik leg duidelijk activiteiten en resultaten uit
O  ik zorg voor een duidelijke inleiding, kern en slot
O  ik toon met het beeldmateriaal aan wat ik heb geleerd

Je neemt je vlog maandag 11 september op je Ipad mee naar school.